Ngày 30/4, 1/5 là ngày gì? Lịch sử ra đời thế nào?

Ngày 30/4 và 1/5 chắc đã quá quen thuộc đối với chúng ta khi vào những ngày này chúng ta thường có kỳ nghỉ lễ dài.

Vậy nhưng nhiều người vẫn chưa nắm rõ ngày 30/4 và 1/5 là ngày gì?

Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 2 ngày nghỉ lễ quan trọng này.

Ngày 30/4 và 1/5 là ngày gì?

Cho những ai chưa biết, 30/4 và 1/5 là 2 ngày kỷ niệm ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5 dương lịch).

Vào ngày này, người lao động Việt Nam được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Cụ thể hơn:

Ngày 30/4 là nhằm kỷ niệm ngày 30/4/1975, đây là ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, đánh dấu chính thức đất nước được giải phóng.

Ngày lễ này nhằm tôn vinh một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị thực dân của đế quốc Mỹ.

Trong khi đó, ngày 1/5 nhằm kỷ niệm ngày 01/5/1886, ngày công nhân trên toàn nước Mỹ quyết định bãi công đứng lên đòi quyền lợi. Sau này, ngày 1/5 chính thức được  Quốc tế Cộng sản II lấy làm ngày kỷ niệm, biểu dương lực lượng và cuộc đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.

Như vậy, 30/4 và 1/5 là những ngày nghỉ lễ để kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (ngày 30/4/1975) và ngày quốc tế lao động (ngày 1/5).

Lịch sử ra đời ngày 30/4

Vào năm 1954, hiệp định Geneva được ký kết, chấm dứt sự có mặt của thực dân Pháp tại miền Bắc Việt Nam. Miền Bắc được xây dựng lại bởi chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa, chia cách với miền Nam bởi vĩ tuyến 17.

Vào thời điểm đó tại Miền Nam, chính quyền Ngô đình Diệm dưới sự hậu thuẫn của Mỹ đã không tổ chức cuộc Tổng tuyển cử cả nước đề bầu chính quyền mới như trong thỏa thuận tại Hiệp định Geneva năm 1954.

Do đó, nhân dân Việt Nam lại bước vào một cuộc chiến mới, chống Mỹ cứu nước.

Trải qua hàng chục năm chiến đấu, vào ngày 30/4/1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào thành phố Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, chính thức chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

30/4/1975 là ngày giải phóng miền Nam
30/4/1975 là ngày giải phóng miền Nam

Bắt đầu từ cột mốc này, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do.

Lịch sử ra đời ngày 1/5

Vào cuối thế kỷ 19, các quốc gia tư bản với nền móng là nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Nhưng đi cùng với sự phát triển đó là sự bóc lột nặng nề của giới chủ đối với tầng lớp công nhân, người lao động.

Do đó, vào ngày 01/5/1886, phần lớn công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công để đòi quyền lợi, trong đó yêu cầu tiên quyết là giảm giờ làm còn 8h/ngày và tăng lương.

1/5 là ngày quốc tế lao động
1/5 là ngày quốc tế lao động

Mặc dù cuộc bãi công sau đó bị đàn áp nặng nề, nhưng cuối cùng, những đấu tranh của công nhân cũng mang lại kết quả, phúc lợi tăng lên và giờ làm giảm xuống, cải thiện đời sống cho tầng lớp lao động.

Từ đây, ngày 1/5 chính thức được Quốc tế Cộng sản II lấy làm ngày kỷ niệm, biểu dương lực lượng và cuộc đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.

Vậy là chúng ta đã trả lời được câu hỏi ngày 30/4, 1/5 là ngày gì rồi phải không nào. Đừng bao giờ quên lịch sử và ý nghĩa của những ngày lễ quan trọng này nhé.

Leave a Comment