Ngày 26/3 là ngày gì? Ý nghĩa của ngày 26 tháng 3

Ngày 26/3 là một trong những ngày lễ quan trọng đối với thanh niên Việt Nam, vậy chính xác thì ngày 26 tháng 3 là ngày gì?

Để hiểu rõ hơn về ngày lễ 26/3 hàng năm, hãy cùng tham khảo về lịch sử ra đời của ngày này nhé.

Ngày 26/3 là ngày gì?

Xin thông tin đến bạn đọc: ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam mà thành viên chủ chốt là các cán bộ thanh niên.

Tổ chức này được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, từ khi thành lập đến nay được vận hành và tổ chức, có mặt ở mọi cấp độ hành chính Việt Nam từ xã, phường tới quận huyện, thành phố.

26/3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
26/3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lịch sử ra đời ngày 26 tháng 3

Kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã sớm nhận ra tầm quan trọng của tổ chức thanh niên đối với tương lai cách mạng.

Do đó mà vào Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, họp từ ngày 20 đến ngày 26-3-1931 do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành một phần thời gian để nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng Đoàn Thanh Niên và các hoạt động công tác thanh niên ở các địa phương.

Sau đó, hội nghị đã quyết định thống nhất các tổ chức Đoàn thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, đây cũng là tên gọi đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kể từ khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh, góp nhiều công sức lớn trong phong trào cách mạng, nổi bật với nhiều cái tên trong đó tiêu biểu là Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Để đánh dấu và ghi nhớ những chiến công đó, vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày thành lập Đoàn hằng năm. Từ đó ngày 26/3 trở thành ngày kỷ niệm của thanh niên Đoàn.

Ngày 26/3 trở thành ngày kỷ niệm của thanh niên Đoàn
Ngày 26/3 trở thành ngày kỷ niệm của thanh niên Đoàn

Từ ngày 26-3-1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã nhiều lần thay đổi tên gọi:

  • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ tháng 11 năm 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Từ tháng 5 năm 1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ tháng 2 năm 1970 –  tháng 11 năsm 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ý nghĩa của ngày 26/3

Ngay từ thời điểm ra đời, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, do đó mà ngày 26 tháng 3 có ý nghĩa như một sự khẳng định, sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp đó.

Hiện nay, ngày kỷ niệm 26 tháng 3 hàng năm là một dịp để xã hội ghi nhận vai trò của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Vào ngày này, các địa phương thường tổ chức các buổi lễ, chương trình văn nghệ, liên hoan, cắm trại để giao lưu, gắn kết các tổ chức đoàn giữa các địa phương với nhau.

Trên đây là những thông tin về ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về ngày lễ trọng đại này.

Leave a Comment