Vốn điều lệ là gì? Có cần chứng minh vốn điều lệ khi đăng ký?

Vốn điều lệ là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Có vai trò trong việc xác định giá trị sở hữu và khả năng hoạt động của một công ty.

Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về khái niệm vốn điều lệ và một vài quy định liên quan tới vốn điều lệ.

Vốn điều lệ là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, vốn điều lệ được định nghĩa là số tiền mà các thành viên hoặc cổ đông góp vào để thành lập công ty và tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty đó.

Vốn điều lệ phản ánh giá trị sở hữu và khả năng tài chính của công ty, đồng thời mang lại trách nhiệm pháp lý cho các thành viên hoặc cổ đông.

Vốn điều lệ có thể được góp vào bằng tiền mặt, tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác…

Vốn điều lệ có thể được góp bằng nhiều loại tài sản
Vốn điều lệ có thể được góp bằng nhiều loại tài sản

Tổng số vốn điều lệ phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật cũng quy định về việc tăng giảm vốn điều lệ của công ty, quyền của cổ đông trong việc tham gia vào vốn điều lệ và phân chia lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Những quy định này cần tuân thủ để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn điều lệ của công ty.

Vốn điều lệ tiếng anh là gì?

Vốn điều lệ tiếng Anh được gọi là Charter capital, đây là cách dịch thường gặp nhất. Bên cạnh đó cũng có trường hợp vốn điều lệ được dịch là Authorized capital.

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệvốn pháp định là hai khái niệm tài chính quan trọng liên quan đến vốn của một doanh nghiệp. Dưới đây là sự phân biệt giữa hai khái niệm này:

Vốn điều lệ

  • Vốn điều lệ là số tiền hoặc giá trị tài sản mà các thành viên hoặc cổ đông cam kết góp vào công ty để thành lập và duy trì hoạt động của công ty.
  • Khi thành lập công ty, yêu cầu đăng ký vốn điều lệ.
  • Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của công ty thông qua các thủ tục phù hợp.
  • Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty.
  • Góp vốn đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện.

Vốn pháp định

  • Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà được xác định theo ngành nghề kinh doanh cụ thể.
  • Mức vốn pháp định được quy định trong luật và không thay đổi linh hoạt như vốn điều lệ.
  • Công ty dự định thành lập trong ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, vốn góp phải tối thiểu bằng mức vốn pháp định.
  • Thực hiện góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký.

Có cần chứng minh vốn điều lệ khi đăng ký?

Trong Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, không có nghĩa vụ chứng minh vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp.

Tại các bước đăng ký thành lập, doanh nghiệp cũng không cần chứng minh vốn điều lệ.

Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, bạn vẫn cần cung cấp thông tin về vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký. Thông tin này bao gồm số tiền hoặc giá trị tài sản mà các thành viên hoặc cổ đông cam kết góp vào công ty.

Không cần chứng minh vốn điều lệ
Không cần chứng minh vốn điều lệ

Vốn điều lệ tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Vốn điều lệ tối thiểu và tối đa không được quy định cụ thể bởi pháp luật Việt Nam khi thành lập công ty.

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp không đưa ra giới hạn về mức vốn điều lệ tối thiểu hoặc tối đa. Do đó, các công ty có thể tự quyết định về mức vốn điều lệ dựa trên yêu cầu và nhu cầu kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vốn điều lệ phải đủ để đảm bảo hoạt động của công ty và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

Ngoài ra, vốn điều lệ cũng phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy định của cơ quan chức năng liên quan.

Trường hợp kinh doanh những ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định hoặc yêu cầu phải ký quỹ thì vốn điều lệ tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định hay ký quỹ theo như quy định.

Vì không có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu và tối đa, các doanh nghiệp cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố kinh doanh, rủi ro và mục tiêu của mình để xác định mức vốn điều lệ phù hợp. Đồng thời, tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia tài chính có thể hữu ích để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Trên đây là những thông tin chung về vốn điều lệ được quy định theo luật Việt Nam, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Leave a Comment