Tính từ là gì? Ví dụ về vị trí và cách dùng tính từ

Tính từ là một khái niệm ngữ pháp quan trọng trong ngôn ngữ, dùng để mô tả, miêu tả hoặc xác định tính chất, đặc điểm của danh từ hoặc đại từ.

Nhưng bạn đã hiểu đúng về tính từ là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính từ hoạt động và những ví dụ minh họa điển hình.

Tính từ là gì?

Tính từ trong tiếng Việt là một loại từ ngữ pháp được sử dụng để mô tả, miêu tả hoặc xác định tính chất, đặc điểm của danh từ hoặc đại từ trong câu. Tính từ thường được sau hoặc trước danh từ và kết hợp với từ ngữ và ngữ cảnh để tạo ra sự rõ ràng, màu sắc và cảm xúc trong văn bản.

Tính từ trong tiếng Việt là một loại từ ngữ pháp
Tính từ trong tiếng Việt là một loại từ ngữ pháp

Trong tiếng Việt, tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại tính từ có quy tắc và đặc điểm ngữ pháp riêng.

Ví dụ, trong câu “Ngôi nhà xinh đẹp được trang trí bằng hoa tươi,” từ “xinh đẹp” là một tính từ miêu tả vẻ đẹp của ngôi nhà. Nó giúp chúng ta hình dung được trạng thái và phẩm chất của ngôi nhà.

Tính từ trong tiếng Việt cũng có thể được so sánh để biểu thị mức độ của tính chất được miêu tả. Ví dụ, từ “cao” có thể được so sánh như sau: “cao” (so sánh bình thường), “cao hơn” (so sánh hơn) và “cao nhất” (so sánh cực nhất).

Tính từ đóng vai trò quan trọng trong việc làm phong phú văn phong, mô tả chi tiết và truyền đạt ý nghĩa trong văn bản tiếng Việt.

Phân loại tính từ

Tính từ trong tiếng Việt có thể được phân loại dựa trên các đặc điểm ngữ pháp và hình thái của chúng. Dưới đây là một số phân loại chính của tính từ trong tiếng Việt:

 • Tính từ chỉ đặc điểm: Loại tính từ này được sử dụng để miêu tả và mô tả các đặc điểm, thuộc tính về tính chất của danh từ. Ví dụ: đẹp, cao, thông minh, xanh.
 • Tính từ chỉ trạng thái: Loại tính từ này miêu tả trạng thái hoặc tình trạng của danh từ. Chúng thường đặt trong trạng thái, tình trạng nào đó và không thể sử dụng so sánh. Ví dụ: vui, buồn, đau, ốm, yên tĩnh.
 • Tính từ chỉ mức độ: Loại tính từ này được sử dụng để chỉ mức độ của một tính chất hoặc trạng thái. Chúng thường đi kèm với các từ như “rất,” “cực kỳ,” “khá,” để tăng giảm mức độ. Ví dụ: nhanh, chậm, xa, gần.
 • Tính từ tự thân: Đây là loại tính từ mô tả tính chất, trạng thái của danh từ mà không cần phụ thuộc vào sự so sánh với ngữ cảnh hay các yếu tố khác.
 • Tính từ không tự thân: Tính từ không tự thân là những từ không phải tính từ mà là từ thuộc từ loại khác như danh từ, động từ được chuyển loại và sử dụng như tính từ. Chỉ được xác định khi đặt chúng vào mối quan hệ với những từ khác trong cụm từ hoặc là trong câu.

Vị trí và chức năng của tính từ

Trong tiếng Việt, tính từ thường được đặt sau danh từ mà nó miêu tả. Vị trí này giúp tính từ chính xác hóa, mô tả và bổ sung thông tin về tính chất, trạng thái hoặc đặc điểm của danh từ.

Vị trí và chức năng của tính từ trong câu tiếng Việt có thể được tổng kết như sau:

 • Đặt sau danh từ: Tính từ thường đặt trước danh từ để mô tả tính chất, trạng thái hoặc đặc điểm của danh từ. Ví dụ: “ngôi nhà đẹp”, “con chó lanh lợi”.
 • Tạo hình ảnh sống động: Tính từ giúp tạo hình ảnh sống động trong câu, làm cho thông tin mô tả trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Ví dụ: “mặt trời sáng rực rỡ”, “bông hoa thơm ngát”.
 • Mở rộng và bổ sung ý nghĩa: Tính từ bổ sung thêm thông tin và mở rộng ý nghĩa của danh từ. Chúng giúp tạo sự chi tiết, phong phú và đa dạng trong diễn đạt. Ví dụ: “cái bàn gỗ cứng chắc”, “máy tính thông minh”.
 • So sánh và so sánh hơn: Tính từ cũng được sử dụng để so sánh tính chất hoặc mức độ giữa các danh từ. Chúng thể hiện sự so sánh bình thường, so sánh hơn và so sánh cực nhất. Ví dụ: “chiếc xe nhanh hơn”, “nhà cao nhất”.
 • Đặt trong câu phủ định: Khi tính từ được đặt trong câu phủ định, nó thường được đặt sau từ phủ định như “không” hoặc “chẳng”. Ví dụ: “không đẹp”, “chẳng thông minh”.

Với các vị trí và chức năng này, tính từ trong tiếng Việt góp phần quan trọng trong việc mô tả, tạo hình ảnh và bổ sung thông tin trong văn bản.

Sau tính từ là gì?

Với những nội trên, ta thấy trong tiếng Việt, tính từ thường đứng sau danh từ. Khi được sử dụng để làm chủ ngữ, tính từ đứng ở đầu câu. Trong trường hợp này, sau tính từ là vị ngữ.

Trong ngữ pháp tiếng Việt, vị ngữ bao gồm vị ngữ là một động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ). Ngoài ra, vị ngữ còn có thể là một danh từ hoặc cụm danh từ.

Như vậy, trong tiếng Việt sau tính từ có thể là động từ, cụm động từ, danh từ hoặc cụm danh từ.

Tính từ trong tiếng anh là gì?

Trong tiếng Anh, tính từ được gọi là adjective. Tính từ là một loại từ được sử dụng để miêu tả, mô tả hoặc xác định tính chất, đặc điểm hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ trong câu. Tính từ thường đặt trước danh từ mà nó miêu tả và giúp làm rõ, màu sắc và cảm xúc trong ngữ liệu tiếng Anh.

Ví dụ, trong câu “She is a beautiful girl” (Cô ấy là một cô gái xinh đẹp), từ “beautiful” là một tính từ miêu tả vẻ đẹp của cô gái. Nó giúp chúng ta hình dung và hiểu rõ tính chất của người đó.

Tính từ trong tiếng Anh có thể được sử dụng trong các dạng so sánh để biểu thị mức độ của tính chất được miêu tả. Ví dụ, từ “tall” (cao) có thể được so sánh như sau: “tall” (so sánh bình thường), “taller” (so sánh hơn) và “tallest” (so sánh cực nhất).

Tính từ trong tiếng Anh rất quan trọng để làm phong phú văn phong, mô tả chi tiết và truyền đạt ý nghĩa trong văn bản tiếng Anh.

Cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh gồm các quy tắc và ví dụ sau đây:

 • Đặt tính từ trước danh từ: Trong câu tiếng Anh, tính từ thường đặt trước danh từ để miêu tả tính chất, đặc điểm hoặc trạng thái của danh từ. Ví dụ: “a beautiful flower” (một bông hoa đẹp), “an interesting book” (một cuốn sách thú vị).
 • Sử dụng tính từ sau động từ “to be”: Khi sử dụng động từ “to be” (am, is, are, was, were) để diễn tả tính chất của danh từ, tính từ được sử dụng sau động từ này. Ví dụ: “She is smart” (Cô ấy thông minh), “They were happy” (Họ vui vẻ).
 • Sử dụng tính từ trong câu phủ định và nghi vấn: Trong câu phủ định, tính từ được đặt sau “not”. Ví dụ: “It’s not easy” (Không dễ), “He’s not happy” (Anh ấy không vui). Trong câu nghi vấn, tính từ thường được đặt sau động từ “to be” hoặc trước danh từ. Ví dụ: “Is she tall?” (Cô ấy cao không?), “What color is the car?” (Xe màu gì?).
 • Sử dụng tính từ để so sánh: Tính từ có thể được sử dụng trong các dạng so sánh để biểu thị mức độ của tính chất được miêu tả. Có ba dạng so sánh chính: so sánh bình thường (positive), so sánh hơn (comparative) và so sánh cực nhất (superlative). Ví dụ: “She is tall” (Cô ấy cao), “He is taller than his brother” (Anh ấy cao hơn anh trai mình), “She is the tallest girl in the class” (Cô ấy là cô gái cao nhất trong lớp).
 • Sử dụng tính từ để mô tả và bổ sung thông tin: Tính từ có thể được sử dụng để mô tả và bổ sung thông tin về tính chất, đặc điểm hoặc trạng thái của danh từ. Ví dụ: “a delicious meal” (một bữa ăn ngon), “a happy child” (một đứa trẻ vui vẻ).

Lưu ý rằng việc sử dụng tính từ trong tiếng Anh có thể đa dạng và có nhiều quy tắc và trường hợp đặc biệt.

Qua việc khám phá và thực hành, chúng ta sẽ dần trở thành những người sử dụng tính từ nói riêng và ngôn ngữ nói chung thành thạo và tinh tế.

Leave a Comment