Surname là gì? Cách sử dụng Surname phù hợp

Nếu thường xuyên điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu, đơn từ, chắc hẳn có lúc bạn đã bắp gặp mục “Surname”.

Vậy Surname là gì?

Hãy cùng khám phá ý nghĩa của từ Surname để có thể sử dụng nó một cách chính xác, phù hợp với ngữ cảnh nhé.

Surname là gì?

Surname là một từ tiếng Anh, có nghĩa là họ hoặc tên họ. Nó được sử dụng để chỉ phần tên của một người được thừa kế từ gia đình, thường được đặt sau tên riêng.

Ví dụ, trong tên Nguyễn Văn A, Nguyễn là họ hay surname.

Surname là họ hay tên họ
Surname là họ hay tên họ

Trong các biểu mẫu và đơn từ, surname thường được sử dụng để yêu cầu thông tin về họ của người điền biểu mẫu hoặc đơn. Nó tương đương với last name hoặc family name trong tiếng Anh.

Trong một số ngữ cảnh, surname và last name có thể được sử dụng hoán đổi nhau mà không có sự khác biệt nghĩa. Tuy nhiên, trong một số ngữ cảnh khác, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa chúng.

Last name thường chỉ đến phần cuối cùng của tên của một người, có thể là họ hoặc tên gia đình. surname và family name có thể ám chỉ phạm vi rộng hơn, bao gồm cả họ và các thành viên khác trong tên gia đình.

Nhìn chung, trong hầu hết các trường hợp, surname, last name và family name có thể được sử dụng hoán đổi nhau để chỉ phần cuối cùng của tên người.

Cách điền Surname vào giấy tờ

Khi điền thông tin vào giấy tờ, bạn nên làm theo hướng dẫn cụ thể của từng mẫu hoặc biểu mẫu. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát về cách điền Surname vào giấy tờ:

Khi có đủ cả 3 ô: First Name, Surname, Middle Name

Khi có đủ ba ô First Name (tên riêng), Surname (họ), và Middle Name (tên đệm) trên giấy tờ, bạn có thể sử dụng các thông tin tên của mình để điền vào các ô tương ứng.

Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử tên của bạn là Nguyễn Văn Anh, trong đó “Nguyễn” là họ (Surname), “Văn” là tên đệm (Middle Name) và “Anh” là tên riêng (First Name).

  • First Name: Anh
  • Surname: Nguyễn
  • Middle Name: Văn

Khi điền thông tin lên giấy tờ, bạn sẽ điền “Anh” vào ô First Name, “Nguyễn” vào ô Surname và “Văn” vào ô Middle Name.

Khi chỉ có 2 ô: First Name, Surname

Khi chỉ có hai ô First Name (tên riêng) và Surname (họ) trên giấy tờ, bạn cần điền thông tin tên của mình vào các ô tương ứng.

Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử tên bạn là Nguyễn Thanh Huy, trong đó “Nguyễn” là họ (Surname) và “Thanh Huy” là tên riêng (First Name).

  • First Name: Thanh Huy
  • Surname: Nguyễn

Khi điền thông tin lên giấy tờ, bạn sẽ điền “Thanh Huy” vào ô First Name và “Nguyễn” vào ô Surname.

Tùy trường hợp ta có cách điền Surname khác nhau
Tùy trường hợp ta có cách điền Surname khác nhau

Khi nào nên gọi người khác bằng Surname

Thường thì việc gọi người khác bằng Surname (họ) thích hợp trong những tình huống chuyên nghiệp hoặc trong các quan hệ xã hội trang trọng. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Gặp gỡ công việc: Trong môi trường công việc, khi bạn gặp gỡ đồng nghiệp, cấp trên, hoặc đối tác kinh doanh, việc sử dụng Surname để gọi họ thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp.
  • Tài liệu chính thức: Trong các văn bản chính thức, như thư từ, báo cáo, hay hợp đồng, thường sẽ sử dụng Surname để xác định danh tính một cách rõ ràng và chuyên nghiệp.
  • Quan hệ xã hội trang trọng: Trong một số tình huống xã hội trang trọng, ví dụ như trong sự kiện tôn vinh, buổi lễ, hoặc các bữa tiệc chính thức, việc gọi người khác bằng Surname thể hiện sự lịch sự và tôn trọng.

Tuy nhiên, quyết định sử dụng Surname hay First Name (tên riêng) khi gọi người khác còn phụ thuộc vào quan hệ cá nhân, văn hóa, và tình huống cụ thể.

Luôn lắng nghe và tuân theo quy ước giao tiếp của môi trường mà bạn đang tham gia để đảm bảo sự phù hợp và tôn trọng người khác.

Chúc bạn thành công.

Leave a Comment