Số nguyên là gì? Khám phá khái niệm cơ bản trong toán học

Trong toán học, có một khái niệm cơ bản đã luôn tồn tại và là tiền đề cho hàng trăm năm phát triển của ngành này – đó chính là số nguyên.

Để khám phá sâu hơn về số nguyên, chúng ta cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu với câu hỏi căn bản: Số nguyên là gì?

Số nguyên là gì?

Số nguyên là một khái niệm cơ bản trong toán học, đại diện cho các số không có phần thập phân. Chúng là các số tự nhiên và không thể nào chia thành các phần nhỏ hơn một đơn vị. Các số nguyên bao gồm số 0, số dương và số âm.

Dãy số nguyên bắt đầu với các số nguyên âm tiêu biểu như: …, -3, -2, -1 và tiếp tục với các số không âm: 0, 1, 2, 3, … Số 0 được xem như trung tâm của dãy số nguyên, là điểm chia cách giữa phần âm và phần dương.

Trục số nguyên
Trục số nguyên

Số nguyên không chỉ được sử dụng trong toán học mà còn có sự hiện diện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Chúng được dùng để đếm và định vị đối tượng thực tế, thể hiện thứ tự, đo lường, và thậm chí trong việc mã hóa thông tin.

Các phép toán trên số nguyên, như cộng, trừ, nhân, chia, cũng tạo nên nền tảng quan trọng cho các khái niệm và kỹ thuật toán học phức tạp hơn.

Tập hợp các số nguyên là gì?

Tập hợp các số nguyên, thường được ký hiệu là Z (chữ Z in đậm), là tập hợp bao gồm tất cả các số nguyên dương, số nguyên âm và số 0. Tập hợp này được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và từ trái qua phải trên một đường thẳng số gọi là đường số nguyên.

Cụ thể, tập hợp các số nguyên ℤ bao gồm:

 • Các số nguyên âm: -1, -2, -3, …
 • Số 0
 • Các số nguyên dương: 1, 2, 3, …

Tập hợp các số nguyên chứa vô số các số, bắt đầu từ âm vô cùng và đi qua các số âm, 0, đến số dương vô cùng.

Tập hợp các số nguyên cũng liên quan chặt chẽ đến các khái niệm toán học khác như số nguyên tố, ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất và nhiều khái niệm khác.

Tính chất của số nguyên

Số nguyên có nhiều tính chất độc đáo và quan trọng trong toán học. Dưới đây là một số tính chất cơ bản của số nguyên:

 • Không có số nguyên lớn nhất và số nguyên nhỏ nhất
 • Số nguyên dương nhỏ nhất là 1 và số nguyên âm lớn nhất là – 1
 • Không tồn tại một số nguyên nào nằm giữa hai số nguyên liên tiếp
 • Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số 0 và số nguyên dương
 • Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0
 • Tập hợp số nguyên bao gồm vô số tập con hữu hạn

Số 0 là số nguyên âm hay nguyên dương?

Số 0 thường được xem là một số nguyên không âm. Trong hệ thống số nguyên, số nguyên dương là các số từ 1 trở lên, số nguyên âm là các số từ -1 trở xuống, và số 0 là số không âm.

Tóm lại:

 • Số nguyên dương: 1, 2, 3, …
 • Số nguyên âm: -1, -2, -3, …
 • Số không âm: 0

Số 0 không thuộc vào số nguyên dương hoặc số nguyên âm, mà nó nằm ở trung tâm của tập hợp số nguyên, phân chia giữa hai phần âm và dương.

Trên đây là những thông tin cơ bản về số nguyên, vì kiến thức của toán học là vô cùng rộng lớn nên không thể trình bày chi tiết trong một bài viết được.

Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn học tập, làm việc hiệu quả hơn.

Leave a Comment