NPV là gì? Cách tính và ứng dụng trong đánh giá dự án

Trong ngành tài chính và đầu tư, có một khái niệm đóng vai trò quyết định trong việc đánh giá sự hấp dẫn của một dự án hoặc quyết định đầu tư – đó chính là NPV.

Nhưng NPV là gì?

Tại sao nó lại quan trọng đến vậy?

Để có cái nhìn rõ ràng hơn về khái niệm quan trọng này, hãy cùng khám phá bài viết dưới đây nhé.

NPV là gì?

NPV là viết tắt của Net Present Value trong tiếng Anh, tạm dịch là Giá trị hiện tại ròng. Đây là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, được sử dụng để đánh giá tính khả thi và hấp dẫn của một dự án dựa trên giá trị của tiền trong tương lai.

NPV là viết tắt của Net Present Value, nghĩa là Giá trị hiện tại ròng
NPV là viết tắt của Net Present Value, nghĩa là Giá trị hiện tại ròng

NPV đo lường sự chênh lệch giữa tổng giá trị của tất cả các dòng tiền thu vào từ dự án và tổng giá trị của tất cả các dòng tiền chi ra, sau khi điều chỉnh giá trị của tiền trong tương lai thông qua một tỷ lệ chiết khấu.

Tỷ lệ chiết khấu này thường được miêu tả bằng lãi suất hoặc tỷ suất lợi nhuận mà một nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp yêu cầu.

NPV là một công cụ giúp đánh giá tích cực và tiêu cực của các dự án và quyết định đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định thông minh về tài chính.

Cách tính NPV và ứng dụng trong đánh giá dự án

Công thức tính NPV như sau:

NPV = Σ [Công suất tiền thu vào / (1 + r)^n] – Công suất tiền chi ra ban đầu

Trong đó:

 • Công suất tiền thu vào: Là các khoản tiền mà dự án dự kiến thu được trong tương lai.
 • r: Lãi suất hoặc tỷ suất chiết khấu.
 • n: Thời gian tương lai tương ứng với từng khoản tiền thu vào.
 • Công suất tiền chi ra ban đầu: Là số tiền đã chi ra để thực hiện dự án hoặc quyết định đầu tư ban đầu.
Công thức tính NPV
Công thức tính NPV

Nếu NPV dương, điều đó có nghĩa là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu vào lớn hơn chi phí ban đầu, và dự án hoặc quyết định đầu tư có thể hấp dẫn.

Nếu NPV âm, có thể chỉ ra rằng giá trị hiện tại của các dòng tiền thu vào nhỏ hơn chi phí ban đầu, và dự án hoặc quyết định đầu tư có thể không khả thi hoặc không hấp dẫn.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể để minh họa cách tính NPV:

Giả sử bạn đang xem xét đầu tư vào một dự án với các thông tin sau:

 • Công suất tiền chi ra ban đầu: 100,000 USD.
 • Lãi suất chiết khấu (r): 10% mỗi năm.

Dòng tiền thu vào hàng năm trong 5 năm:

 • Năm 1: 25,000 USD.
 • Năm 2: 30,000 USD.
 • Năm 3: 35,000 USD.
 • Năm 4: 40,000 USD.
 • Năm 5: 45,000 USD.

Bây giờ, chúng ta sẽ tính NPV của dự án này:

NPV = [25,000 / (1 + 0.10)^1] + [30,000 / (1 + 0.10)^2] + [35,000 / (1 + 0.10)^3] + [40,000 / (1 + 0.10)^4] + [45,000 / (1 + 0.10)^5] – 100,000

NPV = 22,727.27 + 24,793.39 + 28,106.43 + 30,464.86 + 33,089.97 – 100,000

NPV = 39,181.92

Với lãi suất chiết khấu 10%, NPV của dự án này là 39,181.92 USD. Vì NPV dương, điều này cho thấy rằng dự án có khả năng sinh lời và có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với việc đầu tư.

Tại sao NPV được coi là tiêu chuẩn trong đánh giá dự án đầu tư

NPV (Net Present Value) mang lại nhiều lợi ích và cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng sinh lời của dự án hoặc quyết định đầu tư.

Giá trị thời gian của tiền

NPV điều chỉnh giá trị của tiền tương lai thông qua lãi suất chiết khấu.

Cho phép so sánh giá trị của các dòng tiền trong tương lai với giá trị hiện tại, giúp định rõ giá trị thực sự của dự án trong bối cảnh tài chính thực tế.

Khả năng đo lường rủi ro

Có thể tính toán với việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu theo mức rủi ro khác nhau dựa trên con số NPV.

Các nhà đầu tư và người quản lý đánh giá khả năng ảnh hưởng của biến đổi rủi ro lên giá trị dự án và quyết định đầu tư.

Chính xác trong tính toán

NPV sử dụng công thức toán học rõ ràng và chính xác để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền.

Giúp đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình đánh giá và đảm bảo rằng quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu chính xác.

NPV sử dụng công thức rõ ràng và chính xác
NPV sử dụng công thức rõ ràng và chính xác

Hiệu quả trong định hướng chiến lược

NPV giúp xác định xem một dự án hoặc quyết định đầu tư có thể tạo ra giá trị thêm cho tổ chức hay không. Hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và định hướng chiến lược dài hạn.

Phản ánh mục tiêu tài chính

Tích hợp mục tiêu tài chính của tổ chức, như tăng trưởng lợi nhuận, tối ưu hóa lợi nhuận, hoặc giảm rủi ro, vào quá trình đánh giá.

NPV giúp đảm bảo rằng dự án hoặc quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu chiến lược.

Một số hạn chế của chỉ số NPV

Mặc dù NPV là một công cụ mạnh mẽ trong đánh giá dự án đầu tư, nhưng nó cũng có một số hạn chế cần được xem xét khi sử dụng.

 • Phụ thuộc vào dự đoán: Nếu các dự đoán về dòng tiền tương lai không chính xác, có thể dẫn đến một đánh giá sai lệch về khả năng sinh lời của dự án.
 • Nhạy cảm với thay đổi lãi suất: Một sự thay đổi nhỏ trong lãi suất chiết khấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị NPV và sự hấp dẫn của dự án.
 • Không so sánh được kích thước dự án: NPV không thể so sánh trực tiếp giữa các dự án có quy mô khác nhau. Một dự án lớn có NPV cao hơn một dự án nhỏ chưa chắc là một quyết định đầu tư tốt hơn.
 • Không phản ánh mục tiêu phi tài chính: NPV tập trung vào mục tiêu tài chính và không thể phản ánh mục tiêu phi tài chính như tác động xã hội, môi trường, hoặc uy tín của doanh nghiệp.
 • Không phản ánh giá trị thương hiệu: NPV không tính toán giá trị thương hiệu hay tác động của danh tiếng và khách hàng trung thành lên giá trị dự án.
 • Không áp dụng tốt đối với dự án không đổi dòng tiền: NPV hiệu quả cho các dự án có dòng tiền ổn định và thay đổi theo thời gian. Đối với các dự án không đổi dòng tiền, NPV có thể không cung cấp thông tin chính xác.

Nhớ rằng, NPV chỉ là một phần của quá trình đánh giá dự án hoặc quyết định đầu tư, và nó nên được xem xét kết hợp với các yếu tố khác như rủi ro, thời gian và mục tiêu chiến lược của bạn.

Chúc bạn có những quyết định đầu tư sáng suốt và thành công.

Leave a Comment