Due to là gì? Cách dùng cấu trúc due to phù hợp

Trong tiếng Anh, việc hiểu rõ và sử dụng đúng các cấu trúc ngữ pháp là một yếu tố quan trọng giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả.

Một trong những cấu trúc phổ biến mà nhiều người thường gặp khó khăn là due to.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc due to, cách sử dụng cũng như phân biệt với các cấu trúc tương tự.

Due to là gì?

Due to là một cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do dẫn đến một tình huống, sự việc hoặc hiện tượng nào đó.

Nó giúp chúng ta diễn tả một mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các yếu tố.

Đây là một cách thể hiện sự liên kết logic trong câu chuyện, văn viết, hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào.

Due to được sử dụng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do
Due to được sử dụng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do

Cách dùng cấu trúc due to

Cấu trúc cơ bản của dua to có thể miêu tả như sau:

Câu + due to + Nguyên nhân/Lý do

 Ví dụ: The flight was delayed due to bad weather. (Chuyến bay bị trễ do thời tiết xấu.)

Cấu trúc trên có thể được sử dụng trong cả văn viết chuyên nghiệp lẫn giao tiếp hàng ngày. Nó giúp chúng ta biểu đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và mạch lạc.

Phân biệt cấu trúc due to với be due to và because of

Due to: Như đã đề cập, due to thường được sử dụng như một cấu trúc để nêu nguyên nhân hoặc lý do dẫn đến một tình huống cụ thể. Nó được đặt sau một danh từ hoặc một cụm danh từ, và thường đứng ở đầu câu.

Ví dụ: The cancellation of the event was due to a lack of funding. (Sự hủy bỏ sự kiện là do thiếu nguồn tài trợ.)

Be due to: Be due to cũng có nguyên tắc tương tự due to nhưng được sử dụng để diễn tả một sự kiện, tình huống dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên kế hoạch hoặc dự đoán. Đây là cách diễn đạt một tương lai gần với sự chắc chắn hơn.

Ví dụ: The new product launch is due to happen next month. (Lễ ra mắt sản phẩm mới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới.)

Because of: Because of cũng dùng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do, nhưng thường đặt ở đầu câu. Không đứng sau động từ to be và được dùng như một trạng từ bổ nghĩa cho một động từ.

Ví dụ: The flight was delayed because of a technical issue with the aircraft. (Chuyến bay bị trễ do vấn đề kỹ thuật với máy bay.)

Hãy nhớ rằng, cùng với việc nắm vững ngữ pháp, việc đọc và luyện tập sử dụng các cấu trúc trong ngữ cảnh thực tế cũng rất quan trọng để phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn.

Hy vọng bạn đã hiểu rõ và sử dụng cấu trúc Due to một cách hợp lý.

Leave a Comment