Docker là gì? Cơ bản về dự án mã nguồn mở Docker

Docker hiện nay đã trở thành một công cụ cực kỳ phổ biến trong việc phát triển phần mềm và triển khai ứng dụng.

Tuy vậy, vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ Docker.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ Docker là gì, những lợi ích mà nó mang lại và cách sử dụng nó trong quá trình phát triển phần mềm.

Docker là gì?

Docker là một nền tảng phần mềm giúp đóng gói và chạy các ứng dụng trong một môi trường cô lập gọi là container.

Container là một đơn vị phần mềm độc lập chứa tất cả các thành phần cần thiết để chạy một ứng dụng, bao gồm mã nguồn, thư viện và các tài nguyên hệ thống.

Docker giúp chạy các ứng dụng trong một môi trường cô lập
Docker giúp chạy các ứng dụng trong một môi trường cô lập

Đặc điểm quan trọng của Docker là khả năng di động, linh hoạt và đảm bảo sự tương thích giữa các môi trường khác nhau, cho phép ứng dụng chạy mượt mà trên bất kỳ máy tính hoặc hệ điều hành nào có cài đặt Docker.

Điều này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào môi trường và tăng tính nhất quán trong quá trình triển khai và vận hành ứng dụng.

Docker Container là gì?

Docker Container là một đơn vị phần mềm độc lập chứa tất cả các thành phần cần thiết để chạy một ứng dụng, bao gồm mã nguồn, thư viện, biến môi trường và các tài nguyên hệ thống.

Mỗi Docker Container hoạt động dựa trên một Image cơ sở, đóng gói tất cả các thành phần cần thiết để thực thi ứng dụng.

Image cung cấp một bản sao chỉ đọc của một môi trường hoặc một ứng dụng cụ thể. Bằng cách sử dụng các Image đã có sẵn hoặc tạo ra các Image tùy chỉnh, người dùng có thể triển khai và chạy nhiều container độc lập trên cùng một máy chủ hoặc máy tính vật lý.

Docker Container hoạt động dựa trên một Image cơ sở
Docker Container hoạt động dựa trên một Image cơ sở

Môi trường cô lập của Docker Container cho phép các ứng dụng chạy độc lập với nhau và đồng thời cung cấp tính nhất quán, đảm bảo rằng các ứng dụng sẽ hoạt động như mong đợi trên bất kỳ máy tính hoặc hệ điều hành nào có cài đặt Docker.

Điều này giúp đơn giản hóa quá trình triển khai ứng dụng, tăng khả năng di động và linh hoạt trong việc chạy các ứng dụng trong môi trường khác nhau.

Docker hoạt động như thế nào?

Docker hoạt động dựa trên mô hình client-server và sử dụng các công nghệ containerization để đóng gói và chạy ứng dụng trong các container cô lập.

Dưới đây là cách thức hoạt động cơ bản của Docker:

 • Docker Daemon: Docker Daemon (dockerd) là một tiến trình chạy ngầm trên máy chủ. Nó quản lý các hoạt động của Docker trên hệ thống, bao gồm tạo, chạy và quản lý các container.
 • Docker Client: Docker Client (docker) là công cụ dòng lệnh hoặc giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho phép người dùng tương tác với Docker. Người dùng sử dụng Docker Client để gửi các yêu cầu và lệnh đến Docker Daemon.
 • Docker Image: Docker Image là một gói đóng gói môi trường và ứng dụng cần thiết để chạy một container. Image được xây dựng từ một tệp cấu hình gọi là Dockerfile, mô tả các bước để xây dựng hình ảnh. Docker Image được lưu trữ và chia sẻ trên Docker Registry.
 • Docker Registry: Docker Registry là nơi lưu trữ các Docker Image. Docker Hub là một Docker Registry công cộng phổ biến, nhưng bạn cũng có thể tự xây dựng và sử dụng Docker Registry riêng.
 • Docker Container: Docker Container là một phiên bản thực thi của Docker Image. Khi chạy một container, Docker sẽ tạo một môi trường cô lập độc lập, trong đó ứng dụng có thể chạy. Mỗi container có thể được khởi chạy, dừng, di chuyển và xóa một cách linh hoạt.
 • Docker Networking: Docker cung cấp các tính năng networking cho các container. Người dùng có thể cấu hình các mạng ảo, liên kết các container với nhau hoặc liên kết container với mạng bên ngoài.
Docker hoạt động dựa trên mô hình client-server
Docker hoạt động dựa trên mô hình client-server

Docker giúp đơn giản hóa việc triển khai và chạy các ứng dụng trong các môi trường cô lập, đảm bảo tính nhất quán và di động.

Quy trình chạy hệ thống khi sử dụng Docker

Khi sử dụng Docker, quy trình thực thi của hệ thống thường bao gồm các bước sau:

 1. Xây dựng Docker Image: Đầu tiên, bạn sẽ tạo Docker Image bằng cách xác định các thành phần và cấu hình cần thiết để chạy ứng dụng trong Dockerfile. Dockerfile mô tả các bước để xây dựng image, bao gồm việc cài đặt các gói phụ thuộc, sao chép mã nguồn và cấu hình môi trường. Bạn có thể sử dụng lệnh docker build để xây dựng image từ Dockerfile.
 2. Lưu trữ Docker Image: Sau khi xây dựng xong, Docker Image được lưu trữ trong Docker Registry. Bạn có thể sử dụng Docker Hub (Registry công cộng) hoặc tạo một Docker Registry riêng để lưu trữ image của mình. Điều này cho phép bạn lưu trữ và chia sẻ image với những người khác trong cộng đồng hoặc trong tổ chức của bạn.
 3. Triển khai Docker Container: Khi bạn muốn chạy ứng dụng, Docker Container được tạo từ Docker Image. Bạn sử dụng lệnh docker run để triển khai container dựa trên image. Trong quá trình này, Docker tạo một môi trường cô lập cho container, bao gồm tài nguyên hệ thống, mạng và biến môi trường.
 4. Chạy ứng dụng trong Docker Container: Container bắt đầu chạy và thực thi ứng dụng của bạn. Bạn có thể cấu hình các thông số như cổng mạng, biến môi trường và kết nối với các dịch vụ khác thông qua Docker Networking.
 5. Quản lý và giám sát Docker Container: Trong quá trình chạy, bạn có thể quản lý và giám sát container. Bạn có thể sử dụng các lệnh Docker để kiểm tra trạng thái của container, dừng hoặc khởi động lại container, và xóa container khi không cần thiết.

Ưu và nhược điểm của Docker

Docker có nhiều ưu điểm và cũng có một số nhược điểm. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:

Ưu điểm của Docker

Di động và linh hoạt: Docker cho phép đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó vào một container độc lập, giúp ứng dụng chạy mượt mà trên bất kỳ máy tính hoặc hệ điều hành nào có cài đặt Docker.

Tính nhất quán: Docker container cung cấp một môi trường cô lập, đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển, môi trường thử nghiệm và môi trường sản phẩm. Điều này giúp tránh các xung đột và sai khác do sự khác biệt trong môi trường.

Tiết kiệm tài nguyên: Docker sử dụng cơ chế chia sẻ tài nguyên, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên hệ thống. Vì mỗi container chỉ chứa những gì cần thiết cho ứng dụng, nên chúng có kích thước nhỏ hơn so với việc triển khai trực tiếp trên máy chủ.

Quản lý dễ dàng: Docker cung cấp các công cụ quản lý và điều khiển container, cho phép bạn dễ dàng triển khai, cập nhật và xóa container. Nó cũng hỗ trợ tự động hóa quá trình triển khai và quản lý ứng dụng.

Nhược điểm của Docker

Bảo mật: Mặc dù đã có nhiều cải tiến về bảo mật, Docker vẫn có thể gặp phải các lỗ hổng và rủi ro bảo mật. Nếu không cấu hình và quản lý Docker đúng cách, có thể xảy ra việc xâm nhập vào các container hoặc tiềm ẩn các lỗ hổng bảo mật.

Dung lượng lưu trữ: Docker Image có thể trở nên khá lớn với các phụ thuộc và gói phần mềm đi kèm. Điều này có thể tạo ra sự lãng phí và tốn dung lượng lưu trữ, đặc biệt khi sử dụng nhiều image.

Quản lý và triển khai và tích hợp ứng dụng phức tạp: Docker có thể tạo ra một lớp phức tạp trong việc quản lý và triển khai ứng dụng. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng về Docker để triển khai, cấu hình và quản lý các container một cách hiệu quả.

Mặc dù Docker mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần lưu ý những nhược điểm và thách thức này khi sử dụng Docker trong môi trường phát triển và triển khai ứng dụng.

Một số lệnh cơ bản trong Docker

Dưới đây là một số lệnh cơ bản trong Docker:

 • docker run: Sử dụng để chạy một container từ một Docker Image. Ví dụ: docker run <image_name>.
 • docker pull: Sử dụng để tải về một Docker Image từ một Docker Registry. Ví dụ: docker pull <image_name>.
 • docker build: Sử dụng để xây dựng một Docker Image từ một Dockerfile. Ví dụ: docker build -t <image_name> <path_to_dockerfile>.
 • docker stop: Sử dụng để dừng một container đang chạy. Ví dụ: docker stop <container_name>.
 • docker ps: Sử dụng để liệt kê các container đang chạy. Ví dụ: docker ps.
 • docker images: Sử dụng để liệt kê các Docker Image đã được tải về hoặc xây dựng. Ví dụ: docker images.
 • docker rm: Sử dụng để xóa một container. Ví dụ: docker rm <container_name>.
 • docker rmi: Sử dụng để xóa một Docker Image. Ví dụ: docker rmi <image_name>.
 • docker exec: Sử dụng để thực thi một lệnh trong một container đang chạy. Ví dụ: docker exec <container_name> <command>.
 • docker-compose up: Sử dụng để khởi chạy và chạy các dịch vụ từ Docker Compose. Ví dụ: docker-compose up.

Đây chỉ là một số lệnh cơ bản để bắt đầu làm việc với Docker. Có nhiều lệnh và tùy chọn khác trong Docker, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn. Bạn có thể sử dụng docker --help để xem danh sách đầy đủ các lệnh và tùy chọn của Docker.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong những vấn đề cơ bản của Docker, hy vọng qua đó bạn đã có cái nhìn chi tiết hơn trong việc phát triển và triển khai ứng dụng qua Docker.

Leave a Comment