Cổ tức là gì? Các hình thức chi trả cổ tức

Trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, cổ tức là một khái niệm quan trọng mà nhà đầu tư và các chủ sở hữu công ty không thể không biết đến.

Vậy cổ tức là gì?

Tại sao nó lại quan trọng?

Hãy cùng khám phá sâu hơn về thuật ngữ này và hiểu rõ hơn về vai trò của cổ tức trong thị trường tài chính ngày nay.

Cổ tức là gì?

Cổ tứcmột phần lợi nhuận mà một công ty trả lại cho các cổ đông của mình, thường dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu bổ sung. Cổ tức được trả cho cổ đông dựa trên số lượng cổ phần mà họ sở hữu trong công ty.

Công ty thường trích lập một phần lợi nhuận sau thuế cho việc trả cổ tức sau khi đã thực hiện các cam kết tài chính cần thiết và cân nhắc mức độ tái đầu tư trong công ty.

Công ty dùng một phần lợi nhuận sau thuế cho việc trả cổ tức
Công ty dùng một phần lợi nhuận sau thuế cho việc trả cổ tức

Trả cổ tức có thể là một cách để công ty thể hiện sự hậu thuẫn và chia sẻ thành quả kinh doanh với các cổ đông.

Cổ tức có thể được trả định kỳ, ví dụ như hàng năm hoặc hàng quý, hoặc cũng có thể được trả khi công ty đạt được một mức lợi nhuận cụ thể.

Tùy thuộc vào chính sách của công ty và hiệu suất kinh doanh, mức cổ tức có thể thay đổi từ năm này sang năm khác.

Cổ tức đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư và duy trì lòng tin của cổ đông vào sự phát triển của công ty. Đối với nhà đầu tư, cổ tức cũng cung cấp một nguồn thu nhập bổ sung từ việc sở hữu cổ phiếu của công ty.

Các hình thức chi trả cổ tức

Cổ tức có thể được trả dưới nhiều hình thức, ví dụ như bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc bằng các tài sản khác.

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền mặt là hình thức phổ biến nhất. Khi một công ty quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt, nó sẽ xác định một số tiền cụ thể mà mỗi cổ đông sẽ nhận được cho mỗi cổ phiếu mà họ sở hữu. Điều này được gọi là “mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu.”

Ví dụ, nếu mức cổ tức là 1.50 USD mỗi cổ phiếu và bạn sở hữu 100 cổ phiếu, bạn sẽ nhận được 150 USD trong số tiền cổ tức.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hình thức này cho phép cổ đông nhận thêm cổ phiếu mới thay vì nhận tiền mặt. Thông thường, công ty sẽ xác định tỷ lệ cố định, ví dụ như 5% hoặc 10%, và sau đó trả số lượng cổ phiếu bổ sung tương ứng cho các cổ đông dựa trên số lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ.

Điều này làm tăng số lượng cổ phiếu của cổ đông, nhưng giá trị vốn hóa của công ty vẫn giữ nguyên.

Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Trả cổ tức bằng các tài sản khác

Đôi khi, công ty cũng có thể quyết định trả cổ tức bằng cách cung cấp các tài sản khác thay vì tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Hình thức này không phổ biến bằng hai hình thức trả cổ tức truyền thống kia và thường áp dụng trong những trường hợp đặc biệt. Các tài sản có thể bao gồm sản phẩm của công ty, quyền sử dụng tài sản, hoặc thậm chí là cổ phiếu của các công ty con hoặc đơn vị liên kết.

Đối với nhà đầu tư, việc hiểu rõ các hình thức này sẽ giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh dựa trên mục tiêu tài chính và tầm nhìn của mình.

Tại sao chia cổ tức thì giá lại điều chỉnh giảm

Khi một công ty thông báo trả cổ tức, giá cổ phiếu thường điều chỉnh giảm. Nguyên nhân chính là do sự tác động của cơ chế gọi là Ex-Dividend Datecơ hội chiết khấu cổ tức.

Ex-Dividend Date (Ngày không nhận cổ tức)

Ngày này là ngày cuối cùng mà bạn phải mua cổ phiếu để được hưởng cổ tức. Nếu bạn mua cổ phiếu sau ngày này, bạn sẽ không được nhận cổ tức trong kỳ trả cổ tức hiện tại.

Nhà đầu tư thường mua cổ phiếu trước Ex-Dividend Date để nhận cổ tức và sau đó bán chúng sau ngày này, dẫn đến việc tăng cung cầu cổ phiếu trước ngày không nhận cổ tức và giảm cung cầu sau ngày này.

Cơ hội chiết khấu cổ tức

Khi công ty thông báo trả cổ tức, giá cổ phiếu thường giảm ít nhất bằng số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu.

Điều này xảy ra vì nhà đầu tư có cơ hội nhận cổ tức nếu mua cổ phiếu trước Ex-Dividend Date và sau đó bán sau ngày không nhận cổ tức.

Để bù đắp cho việc không nhận được cổ tức, nhà đầu tư cần mua cổ phiếu với giá thấp hơn sau ngày không nhận cổ tức.

Nhìn chung, điều này là một hiện tượng bình thường và phản ánh sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường để phản ánh giá trị cổ phiếu sau khi đã trả cổ tức.

Hy vọng qua những thông tin trên, bạn đã hiểu rõ phần nào về khái niệm cổ tức và cách mà doanh nghiệp thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Chúc bạn thành công.

Leave a Comment