ACT là gì? Những điều cần biết về kỳ thì ACT

ACT là một kỳ thi chuẩn hóa, có vai trò rất quan trọng đối với những học sinh muốn được xét tuyển vào các trường đại học hay cao đẳng tại Hoa Kỳ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin cơ bản để bạn hiểu rõ hơn về kỳ thi quan trọng này.

Cùng bắt đầu nhé.

ACT là gì?

ACT là viết tắt của American College Testing, đây là một bài kiểm tra chuẩn hóa được sử dụng để đánh giá khả năng và kỹ năng của học sinh cấp trung học, đặc biệt là học sinh muốn đăng ký vào đại học tại Hoa Kỳ.

Bài kiểm tra ACT bao gồm năm phần: tiếng Anh, toán, khoa học, đọc hiểu và phần viết. Điểm số tối đa có thể đạt được là 36 điểm cho mỗi phần, và điểm số trung bình là 20-21 điểm cho mỗi phần. Tuy nhiên, điểm số yêu cầu để được đăng ký vào một trường đại học cụ thể có thể khác nhau.

ACT là viết tắt của kỳ thi American College Testing
ACT là viết tắt của kỳ thi American College Testing

Bài kiểm tra ACT được tổ chức hàng tháng từ tháng 9 đến tháng 6 của năm tiếp theo, tại các trường trung học và trường đại học trên toàn Hoa Kỳ.

Đối với các trung tâm kiểm tra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ có lịch thi riêng.

Kết quả của kỳ thi ACT có thể được sử dụng để:

 • Xác định khả năng của học sinh trong các môn học như tiếng Anh, toán, khoa học và đọc hiểu, cũng như khả năng viết luận.
 • So sánh năng lực và kỹ năng của học sinh với các học sinh khác ở cùng lứa tuổi và trên toàn quốc.
 • Giúp các trường đại học đánh giá xem học sinh có đáp ứng được yêu cầu của trường không, và có thể sử dụng kết quả ACT cùng với các yếu tố khác để quyết định việc đưa ra quyết định tuyển sinh cho học sinh.

Bài kiểm tra này thường được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh đại học, bên cạnh điểm số học tập, hoạt động ngoại khóa và bài luận tuyển sinh.

Cấu trúc bài thi ACT

Bài kiểm tra ACT bao gồm năm phần: tiếng Anh, toán, khoa học, đọc hiểu và phần viết. Mỗi phần được thi trong khoảng thời gian 45 phút đến 1 giờ, và toàn bộ kỳ thi kéo dài khoảng 3 giờ và 35 phút.

Cấu trúc bài thi ACT gồm bốn phần chính và phần viết
Cấu trúc bài thi ACT gồm bốn phần chính và phần viết

Dưới đây là chi tiết về cấu trúc của mỗi phần:

Tiếng Anh (English)

Phần tiếng Anh của ACT bao gồm 75 câu hỏi trắc nghiệm, được thi trong 45 phút. Phần này đo khả năng của học sinh trong việc đọc và sử dụng tiếng Anh, bao gồm cả ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và việc sử dụng thông tin từ các tài liệu.

Phần tiếng Anh của bài thi ACT được chia thành 5 loại câu hỏi, bao gồm:

 • Ngữ pháp và cấu trúc câu: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc phân tích và hiểu các câu trong tiếng Anh, bao gồm cấu trúc câu, động từ, tính từ, phó từ, mệnh đề, liên từ và các yếu tố ngữ pháp khác.
 • Từ vựng: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng từ vựng phù hợp và hiểu các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, tương tự và khác nhau.
 • Đọc hiểu: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc đọc và hiểu các tài liệu văn học, khoa học và xã hội, bao gồm cả việc xác định thông tin chính, ý chính và ý phụ của các đoạn văn.
 • Phát âm: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc phát âm các từ tiếng Anh một cách chính xác.
 • Sử dụng thông tin: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc đọc và sử dụng thông tin từ các tài liệu, bao gồm cả việc phân tích, so sánh, tóm tắt và suy luận.

Toán (Mathematics)

Phần toán của ACT bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm, được thi trong 60 phút. Phần này đo khả năng của học sinh trong việc giải quyết các bài toán học thuật, bao gồm đại số, hình học và các chủ đề khác liên quan đến toán học.

Phần toán của bài thi ACT được chia thành 4 loại câu hỏi, bao gồm:

 • Số học: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các khái niệm số học cơ bản, bao gồm cả số học rời rạc và liên tục.
 • Đại số: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc giải các phương trình và bất phương trình đơn giản, tính toán đại số và sử dụng các khái niệm đại số.
 • Hình học: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các khái niệm hình học cơ bản, bao gồm cả diện tích, chu vi, thể tích, đối xứng và đo góc.
 • Trigonometri: Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các khái niệm và công thức của các hàm lượng giác, bao gồm cả sin, cos, tan, cùng với các khái niệm về lượng giác và góc.

Khoa học (Science)

Phần khoa học của ACT bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, được thi trong 35 phút. Phần này đo khả năng của học sinh trong việc đọc và phân tích các dữ liệu khoa học, bao gồm cả hóa học, vật lý, địa chất và sinh học.

Phần Khoa học của bài thi ACT bao gồm bốn loại câu hỏi, bao gồm:

 • Khoa học Địa lý (Earth Science): Các câu hỏi trong loại này liên quan đến khả năng của thí sinh trong việc hiểu các khái niệm về địa chất, địa vật lý và khí tượng học.
 • Khoa học Vật lý (Physics): Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các khái niệm vật lý cơ bản, bao gồm cả chuyển động, năng lượng, tốc độ và lực.
 • Khoa học Hóa học (Chemistry): Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các khái niệm hóa học cơ bản, bao gồm cả các phản ứng hóa học, cấu trúc hạt nhân và các phản ứng hóa học trong vật liệu.
 • Khoa học Sinh học (Biology): Các câu hỏi trong loại này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng các khái niệm sinh học cơ bản, bao gồm cả di truyền, tế bào và các hệ thống cơ thể của động vật và thực vật.

Đọc hiểu (Reading)

Phần đọc hiểu của ACT bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, được thi trong 35 phút. Phần này đo khả năng của học sinh trong việc đọc và hiểu các tài liệu văn học, khoa học và xã hội.

Phần đọc hiểu của bài thi ACT được chia thành bốn đề tài chính, bao gồm:

 • Nghệ thuật (Arts): Đề tài này liên quan đến các tác phẩm văn học, bao gồm cả tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ và phê bình.
 • Khoa học xã hội (Social Sciences): Đề tài này liên quan đến các chủ đề liên quan đến khoa học xã hội, bao gồm lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa và địa lý.
 • Khoa học tự nhiên (Natural Sciences): Đề tài này liên quan đến các chủ đề liên quan đến khoa học tự nhiên, bao gồm địa chất, vật lý, hóa học và sinh học.
 • Công nghệ (Technology): Đề tài này liên quan đến các chủ đề liên quan đến công nghệ, bao gồm các bài báo về công nghệ thông tin, khoa học máy tính và khoa học kỹ thuật.

Phần viết (Writing)

Phần viết của ACT bao gồm một bài luận, được thi trong 40 phút. Phần này đo khả năng của học sinh trong việc viết một bài luận theo một chủ đề cụ thể và sử dụng các kỹ năng viết tốt.

 • Bài viết luận (Essay): Đây là phần chính của phần viết của bài thi ACT, đòi hỏi thí sinh viết một bài luận dài từ 5 đến 6 đoạn văn, tương đương khoảng 650-750 từ. Thí sinh được cung cấp một chủ đề phổ biến, liên quan đến các vấn đề xã hội, văn học hoặc khoa học. Thí sinh phải phân tích chủ đề và đưa ra luận điểm của mình, dẫn chứng và phát triển ý tưởng của mình bằng các ví dụ cụ thể và bằng chứng hỗ trợ.
 • Bài viết ngắn (Short Answer): Sau khi hoàn thành bài viết luận, thí sinh phải viết một bài viết ngắn, trả lời một câu hỏi cụ thể trong khoảng 300 từ. Thí sinh phải trả lời câu hỏi dựa trên kinh nghiệm của họ hoặc các ví dụ cụ thể và bằng chứng hỗ trợ.

Trên đây là cấu trúc cơ bản của một bài thi ACT cũng như các phần thi riêng có trong đó.

Lịch thi ACT tại Hoa Kỳ và Việt Nam

Lịch thi ACT tại Hoa Kỳ và Việt Nam thường được tổ chức vào các tháng trong năm. Thông thường, bài thi ACT được tổ chức 6 lần trong một năm, vào các tháng 2, 4, 6, 7, 9 và 12 tại Hoa Kỳ.

Ở Việt Nam, bài thi ACT thường được tổ chức tại các trung tâm luyện thi, trường học hoặc tại các đại sứ quán Hoa Kỳ.

Thí sinh có thể đăng ký thi bài thi ACT qua trang web chính thức của ACT hoặc thông qua các đại diện của ACT tại Việt Nam. Thông thường, bài thi ACT tại Việt Nam được tổ chức từ 3 đến 4 lần trong một năm.

Các ngày thi chính thức của ACT có thể được xem trên trang web của ACT, hoặc thông qua trung tâm luyện thi hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thí sinh cần đăng ký trước và chuẩn bị cho bài thi kỹ càng để đạt được kết quả tốt nhất.

Lịch thi ACT tùy thuộc vào từng nơi tổ chức
Lịch thi ACT tùy thuộc vào từng nơi tổ chức

Chi phí để thi ACT tại Hoa Kỳ và Việt Nam

Chi phí để thi bài thi ACT tại Hoa Kỳ và Việt Nam có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, trung tâm luyện thi, hay phí đăng ký của ACT. Tuy nhiên, đây là một số thông tin chung về chi phí thi ACT:

Tại Hoa Kỳ, chi phí đăng ký bài thi ACT (không bao gồm phụ phí) vào năm 2022 là 62 USD cho phần thi không kèm Writing và 78 USD cho phần thi có kèm Writing.

Ngoài ra, thí sinh có thể chọn thêm các tùy chọn như phí đăng ký muộn, chuyển đổi ngày thi, và gửi điểm thi ACT cho các trường đại học (nếu cần thiết). Những tùy chọn này có thể làm tăng chi phí đăng ký của thí sinh.

Tại Việt Nam, chi phí thi bài thi ACT thường cao hơn so với ở Hoa Kỳ do một số khoản phụ phí. Thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết về chi phí thi ACT tại các trung tâm luyện thi hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chi phí thi ACT tại Việt Nam thường dao động từ khoảng 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tùy thuộc vào địa điểm và phụ phí của trung tâm thi.

Thí sinh nên kiểm tra trang web của ACT để cập nhật thông tin mới nhất về chi phí đăng ký bài thi ACT.

Tại Việt Nam có thể thi ACT ở đâu?

Có nhiều trung tâm luyện thi tại Việt Nam có tổ chức bài thi ACT. Sau đây là một số trung tâm được biết đến nhiều và có uy tín trong việc tổ chức thi ACT tại Việt Nam:

 • Topica Native: Topica Native là một trung tâm luyện thi tiếng Anh trực tuyến có trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm này đã tổ chức bài thi ACT từ năm 2016 và hiện là đơn vị được ủy quyền duy nhất của ACT tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về đăng ký và tổ chức thi ACT tại Topica Native có thể được tìm thấy trên trang web của trung tâm.
 • The Edge Prep: The Edge Prep là một trung tâm luyện thi quốc tế có trụ sở tại Hồ Chí Minh. Trung tâm này có chương trình luyện thi ACT chuyên sâu và cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Thông tin chi tiết về đăng ký và tổ chức thi ACT tại The Edge Prep có thể được tìm thấy trên trang web của trung tâm.
 • Yola: Yola là một trung tâm luyện thi tiếng Anh nổi tiếng tại Hà Nội và TP.HCM. Trung tâm này cung cấp các khóa học luyện thi ACT và có kế hoạch tổ chức bài thi ACT định kỳ. Thông tin chi tiết về đăng ký và tổ chức thi ACT tại Yola có thể được tìm thấy trên trang web của trung tâm.

Ngoài ra, còn có nhiều trung tâm luyện thi khác tại Việt Nam cũng có tổ chức bài thi ACT, thí sinh có thể tìm hiểu và lựa chọn trung tâm phù hợp với nhu cầu của mình.

Trên đây là những thông tin cơ bản về kỳ thi ACT, một trong những kỳ thi quan trọng và phổ biến ở Mỹ. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu và chuẩn bị cho kỳ thi ACT.

Leave a Comment