Abuse là gì? Ý nghĩa của từ abuse theo từng ngữ cảnh

Abuse là một từ tuy không được dùng quá thường xuyên nhưng cũng dễ bắt gặp, bởi vậy hiểu rõ cách dùng từ abuse là điều cần thiết.

Những thông tin dưới đây sẽ giải đáp cho bạn ý nghĩa của từ abuse cũng như cách dùng nó trong từng trường hợp.

Cùng bắt đầu nào.

Abuse nghĩa là gì?

Theo từ điển Anh – Việt, Abuse trong tiếng Anh phiên âm là /ə´bju:z/, mang nghĩa là lạm dụng, sự lạm dụng. Từ này có thể sử dụng như một danh từ – ngoại động từ.

Abuse có nghĩa là lạm dụng, sự lạm dụng
Abuse có nghĩa là lạm dụng, sự lạm dụng

Danh từ Abuse

Khi sử dụng như danh từ, Abuse có nghĩa là sự lạm dụng, hành động bất lương, sự sỉ nhục, sự ngược đãi, hành hạ, lặng mạ.

Ví dụ:

  • abuse of power là sự lạm dụng quyền lực;
  • abuse of trust là sự làm dụng lòng tin, sự bội tín, bội nghĩa;
  • to hurl a stream of abuse at somebody là liên tục lăng mạ một ai đó
  • an abuse of animals là hành hạ động vật

Ngoại động từ Abuse

Khi được sử dụng như ngoại động từ, Abuse có nghĩa là lạm dụng, lăng mạ, sỉ vả.

Ví dụ:

  • to abuse one’s power là lạm dụng quyền hành của mình;
  • to abuse somebody’s confidence là lạm dụng lòng tin của ai đó
  • to abuse somebody behind his back là nói xấu sau lưng người khác

Nhìn chung, dù sử dụng trong ngữ cảnh nào, theo chuyên ngành cụ thể nào thì Abuse vẫn đều mang nghĩa là lạm dụng, sự lạm dụng hay một sự lăng mạ.

Dưới đây là một vài ví dụ về từ abuse được sử dụng trong các chuyên ngành riêng biệt.

  • Trong ngành kinh tế: abuse có nghĩa là sự lạm dụng, ví dụ: abuse of dominant position là sự lạm dụng địa vị cao hơn; abuse of power là lạm dụng quyền lực; abuse of trust là lạm dụng lòng tin của người khác.
  • Trong ngành xây dựng: abuse có nghĩa là sự sử dụng, lạm dụng quá mức động cơ, máy móc
  • Trong ngành kỹ thuật chung: abuse cũng có nghĩa là sự lạm dụng, ví dụ: drug abuse là lạm dụng thuốc; computer abuse là lạm dụng máy tính.

Abuse là một từ có nghĩa khá đơn giản và dễ sử dụng, không quá phức tạp như những từ chuyên ngành khác.

Hãy ghi nhớ và sử dụng nó một cách chính xác, phù hợp nhé.

Leave a Comment